Search
Close this search box.

Research

Research Projects

The European Research University is a non-government, Rector of the European Research University is also an active member of the Czech Rectors Conference.

Prof. Dr. Tobias Goessling; PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Source: GAČR*
Period: 2023-2025
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Source: Národohospodářský ústav J. Hlávky v Praze*
Period: 2022-2023
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. et Ph.D.; PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA; Ing. Boris Navrátil, CSc.; Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Source: INTERREG V-A ČR-Polsko*
Period: 2022
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.; Ing. Emil Adámek, Ph.D.; Ing. Helena Marková, Ph.D.
Source: TAČR*
Period: 2021-2023
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.; Ing. Martin Murín, Ph.D.; prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Alena Kozlová, BA; Ing. Jana Godarová, Ph.D.
Source: Technology Agency of the Czech Republic
Period: 2021-2023
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
Source: Národohospodářský ústav J. Hlávky v Praze*
Period: 2021-2022
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Source: Národohospodářský ústav J. Hlávky v Praze*
Period: 2020-2021
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA; doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.; Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Source: INTERREG V-A ČR-Polsko*
Period: 2020-2021
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.; PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Source: INTERREG V-A ČR-Polsko*
Period: 2020-2021
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.; PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Source: ESF*
Period: 2019-2022
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA; Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA; Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.; prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.; Ing. Boris Navrátil, CSc.; Ing. Martin Murín, Ph.D.
Source: INTERREG V-A ČR-Polsko*
Period: 2019-2020
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.; prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.; PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Source: TAČR*
Period: 2019-2020
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.; doc. PhDr. Zlata Ondrušová; Ph.D., Mgr. Šárka Ulčáková
Source: smluvní výzkum MPSV*
Period: 2019-2020
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Source: TAČR*
Period: 2019-2021
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.; prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.; doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.; Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Source: smluvní výzkum AKRF*
Period: 2019-2020
Ing. Martin Murín, Ph.D.; prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
Source: MŠMT
Period: 2019
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Source: FR MU
Period: 2019
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.; doc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D.
Source: MŠMT
Period: 2019
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.; PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA; prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.; doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Source: INTERREG V-A ČR-Polsko*
Period: 2018-2019
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.; Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA; PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Source: OPVVV*
Period: 2018-2021
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.; prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.; prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Source: EACO*
Period: 2016-2021
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.; prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.; doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.; prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.; Eliška Krupičková; Bohuslav Koukol; Veronika Martynková
Source: smluvní výzkum Okresní hospodářská komora Karviná*
Period: 2018-2020
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.; prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.; prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.; Ing. Jaroslav Šigut; Anežka Antošíková; Petra Hermanová; Marcela Lišková
Source: smluvní výzkum HEDVIGA GROUP a.s.*
Period: 2018-2020
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Source: FR MU
Period: 2018
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.; doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.; Ing. Martin Murín, Ph.D.
Source: MŠMT
Period: 2018